ایران دومین مصرف‌کننده بزرگ دارو در جهان

ایران دومین مصرف‌کننده بزرگ دارو در جهان
رئیس اداره بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ایران مقام دوم مصرف دارو بعد از چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت را دارد، گفت: سه تا چهار برابر استاندارد جهانی در کشور دارو مصرف می‌کنیم.
۲۰:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ایران دومین مصرف‌کننده بزرگ دارو در جهان

رئیس اداره بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ایران مقام دوم مصرف دارو بعد از چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت را دارد، گفت: سه تا چهار برابر استاندارد جهانی در کشور دارو مصرف می‌کنیم.
۲۰:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ایران دومین مصرف‌کننده بزرگ دارو در جهان

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author