ایران در جایگاه چهاردهم جدول مدال‌ها

ایران در جایگاه چهاردهم جدول مدال‌ها
کاروان پارالمپیک ایران در پایان روز هشتم بازی‌های 2016 ریو همچنان در جایگاه چهاردهم قرار دارد.

ایران در جایگاه چهاردهم جدول مدال‌ها

کاروان پارالمپیک ایران در پایان روز هشتم بازی‌های 2016 ریو همچنان در جایگاه چهاردهم قرار دارد.
ایران در جایگاه چهاردهم جدول مدال‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author