ایتالیا، میزبان گنجینه های پارسی ایران

ایتالیا، میزبان گنجینه های پارسی ایران
برپایی نمایشگاهی از جلوه های هنر و تمدن باستانی ایران در ایتالیا برگزار شد. این نمایشگاه که با استقبال مردم این کشور روبرو شده، بازتاب گسترده ای هم در نشریات ایتالیا داشته است.
۰۹:۲۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


ایتالیا، میزبان گنجینه های پارسی ایران

برپایی نمایشگاهی از جلوه های هنر و تمدن باستانی ایران در ایتالیا برگزار شد. این نمایشگاه که با استقبال مردم این کشور روبرو شده، بازتاب گسترده ای هم در نشریات ایتالیا داشته است.
۰۹:۲۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


ایتالیا، میزبان گنجینه های پارسی ایران

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author