اگر نامزد انتخاباتی شما رای نیاورد …؟

با پایان یافتن انتخابات طبیعی است شماری از نامزدها با کسب اکثریت آرا به مجلس را می یابند در حالیکه بسیاری از نامزدها از این رقابت انتخاباتی باز می مانند در چنین شرایطی از نامزدهای بازمانده و هوادارانشان چه انتظاری می رود؟
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۴ جمعه ۷ اسفند


اس ام اس

لردگان

label, , , , , , , , ,

About the author