اوکراینی‌های پرسپولیس در ترکیب اصلی

اوکراینی‌های پرسپولیس در ترکیب اصلی
برانکو تصمیم دارد در جام حذفی از دو بازیکن اوکراینی خود به صورت همزمان در ترکیب اصلی استفاده کند.

اوکراینی‌های پرسپولیس در ترکیب اصلی

برانکو تصمیم دارد در جام حذفی از دو بازیکن اوکراینی خود به صورت همزمان در ترکیب اصلی استفاده کند.
اوکراینی‌های پرسپولیس در ترکیب اصلی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author