اولین گل چمپیونزلیگی آردا برای بارسا(عکس)

اولین گل چمپیونزلیگی آردا برای بارسا(عکس)
آردا توران که امشب بازی مقابل گلادباخ را از روی نیمکت اغاز کرده بود با ورودش در نیمه دوم ورق را به سود بارسا عوض کرد.

اولین گل چمپیونزلیگی آردا برای بارسا(عکس)

آردا توران که امشب بازی مقابل گلادباخ را از روی نیمکت اغاز کرده بود با ورودش در نیمه دوم ورق را به سود بارسا عوض کرد.
اولین گل چمپیونزلیگی آردا برای بارسا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author