اولین رویارویی ونگر و کونته در جزیره/ چگونه می توان دربی لندن را فتح کرد؟

اولین رویارویی ونگر و کونته در جزیره/ چگونه می توان دربی لندن را فتح کرد؟
علیرغم غیبت فابرگاس در بیشتر دقایق بازی های چلسی در فصل جاری، او می تواند نقشی کلیدی در دربی حساس لندن برابر آرسنال ایفا کند.

اولین رویارویی ونگر و کونته در جزیره/ چگونه می توان دربی لندن را فتح کرد؟

علیرغم غیبت فابرگاس در بیشتر دقایق بازی های چلسی در فصل جاری، او می تواند نقشی کلیدی در دربی حساس لندن برابر آرسنال ایفا کند.
اولین رویارویی ونگر و کونته در جزیره/ چگونه می توان دربی لندن را فتح کرد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author