اولین برد تیم ملی فوتسال در جام‌جهانی /مراکش ۵گله شد، حالا نوبت آذربایجان است

اولین برد تیم ملی فوتسال در جام‌جهانی /مراکش ۵گله شد، حالا نوبت آذربایجان است
تیم ملی فوتسال ایران توانست مراکش را شکست دهد.

اولین برد تیم ملی فوتسال در جام‌جهانی /مراکش ۵گله شد، حالا نوبت آذربایجان است

تیم ملی فوتسال ایران توانست مراکش را شکست دهد.
اولین برد تیم ملی فوتسال در جام‌جهانی /مراکش ۵گله شد، حالا نوبت آذربایجان است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author