اولین برد آلکساندر نوری با وردبرمن در بوندسلیگا

اولین برد آلکساندر نوری با وردبرمن در بوندسلیگا
تیم فوتبال وردربرمن با هدایت الکساندر نوری موفق شد ولفسبورگ را شکست دهد.

اولین برد آلکساندر نوری با وردبرمن در بوندسلیگا

تیم فوتبال وردربرمن با هدایت الکساندر نوری موفق شد ولفسبورگ را شکست دهد.
اولین برد آلکساندر نوری با وردبرمن در بوندسلیگا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author