اولاند : حدود پنجاه نفر بین مرگ و زندگی هستند

اولاند : حدود پنجاه نفر بین مرگ و زندگی هستند
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد در پی حمله نیس که ۸۴ کشته برجا گذاشت ، حدود پنجاه نفر بین مرگ و زندگی هستند و تعداد زیادی از اتباع خارجی در میان قربانیان وجود دارند.
۱۹:۵۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر


اولاند : حدود پنجاه نفر بین مرگ و زندگی هستند

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد در پی حمله نیس که ۸۴ کشته برجا گذاشت ، حدود پنجاه نفر بین مرگ و زندگی هستند و تعداد زیادی از اتباع خارجی در میان قربانیان وجود دارند.
۱۹:۵۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر


اولاند : حدود پنجاه نفر بین مرگ و زندگی هستند

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author