اوریگی:/ نباید مجارستان را دست کم بگیریم

اوریگی:/ نباید مجارستان را دست کم بگیریم
مهاجم تیم ملی بلژیک تاکید کرد که بازیکنان این تیم نباید از دیدار مقابل مجارستان غافل شوند.

اوریگی:/ نباید مجارستان را دست کم بگیریم

مهاجم تیم ملی بلژیک تاکید کرد که بازیکنان این تیم نباید از دیدار مقابل مجارستان غافل شوند.
اوریگی:/ نباید مجارستان را دست کم بگیریم

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author