اوبامیانگ در آستانه ترک دورتموند

اوبامیانگ در آستانه ترک دورتموند
احتمال دارد بهترین گلزن دورتموند این تیم را ترک کند.

اوبامیانگ در آستانه ترک دورتموند

احتمال دارد بهترین گلزن دورتموند این تیم را ترک کند.
اوبامیانگ در آستانه ترک دورتموند

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author