انگلیس برد، هلند مساوی کرد

انگلیس برد، هلند مساوی کرد
در بازی های دوستانه فوبتال، دیشب تیم انگلیس بر استرالیا غلبه کرد و هلند مقابل ایرلند تن به تساوی داد.
۰۸:۲۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


انگلیس برد، هلند مساوی کرد

در بازی های دوستانه فوبتال، دیشب تیم انگلیس بر استرالیا غلبه کرد و هلند مقابل ایرلند تن به تساوی داد.
۰۸:۲۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


انگلیس برد، هلند مساوی کرد

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author