انقلاب اسلامی توانسته توازن قدرت نظامی را به نفع مسلمانان تغییر دهد

انقلاب اسلامی توانسته توازن قدرت نظامی را به نفع مسلمانان تغییر دهد
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: رزمندگان جهان اسلام آماده‌ هستند تا در وسیع‌ترین صحنه‌ها، نبردهای طولانی را با تضمین موفقیت جهان اسلام اداره کنند.
۲۲:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


انقلاب اسلامی توانسته توازن قدرت نظامی را به نفع مسلمانان تغییر دهد

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: رزمندگان جهان اسلام آماده‌ هستند تا در وسیع‌ترین صحنه‌ها، نبردهای طولانی را با تضمین موفقیت جهان اسلام اداره کنند.
۲۲:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


انقلاب اسلامی توانسته توازن قدرت نظامی را به نفع مسلمانان تغییر دهد

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author