انفجار در نیویورک

انفجار در نیویورک
انفجار مهیب در منطقه منهتن نیویورک ۲۵ زخمی برجا گذاشت.
۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


انفجار در نیویورک

انفجار مهیب در منطقه منهتن نیویورک ۲۵ زخمی برجا گذاشت.
۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


انفجار در نیویورک

label, , , , , , , , , ,

About the author