انعطاف پذیری، کلید موفقیت در فصلی دشوار/ فصل پیچیده لیگ برتر؛ زمستان در راه است

انعطاف پذیری، کلید موفقیت در فصلی دشوار/ فصل پیچیده لیگ برتر؛ زمستان در راه است
«بعد از بازی الکس فرگوسن به من زنگ زد و بهم تبریک گفت بابت پیروزی. اما من بهش گفتم که راضی نیستم، چون من هم پیروز شدن را می‌خواهم و هم نمایش هجومی خوب را.»

انعطاف پذیری، کلید موفقیت در فصلی دشوار/ فصل پیچیده لیگ برتر؛ زمستان در راه است

«بعد از بازی الکس فرگوسن به من زنگ زد و بهم تبریک گفت بابت پیروزی. اما من بهش گفتم که راضی نیستم، چون من هم پیروز شدن را می‌خواهم و هم نمایش هجومی خوب را.»
انعطاف پذیری، کلید موفقیت در فصلی دشوار/ فصل پیچیده لیگ برتر؛ زمستان در راه است

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author