انزلی‌چی‌ها با دو دستگاه اتوبوس در اصفهان

انزلی‌چی‌ها با دو دستگاه اتوبوس در اصفهان
هواداران تیم ملوان بندر انزلی قصد دارند با دو دستگاه اتوبوس خود را به اصفهان برای تماشای بازی تیم شان در برابر سپاهان برسانند.

انزلی‌چی‌ها با دو دستگاه اتوبوس در اصفهان

هواداران تیم ملوان بندر انزلی قصد دارند با دو دستگاه اتوبوس خود را به اصفهان برای تماشای بازی تیم شان در برابر سپاهان برسانند.
انزلی‌چی‌ها با دو دستگاه اتوبوس در اصفهان

اخبار دنیای دیجیتال

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author