انتقاد تیری هانری از تصمیمات کونته در برابر لیورپول

انتقاد تیری هانری از تصمیمات کونته در برابر لیورپول
تیری هانری، اسطوره فرانسوی آرسنال و کارشناس شبکه اسکای اسپورت، به انتقاد از عملکرد آنتونیو کونته در دیدار روز جمعه پرداخت و تصمیمات او را اشتباه دانست.

انتقاد تیری هانری از تصمیمات کونته در برابر لیورپول

تیری هانری، اسطوره فرانسوی آرسنال و کارشناس شبکه اسکای اسپورت، به انتقاد از عملکرد آنتونیو کونته در دیدار روز جمعه پرداخت و تصمیمات او را اشتباه دانست.
انتقاد تیری هانری از تصمیمات کونته در برابر لیورپول

label, , , , , , , , , , , ,

About the author