انتصاب سرلشگر فیروزآبادی به عنوان مشاور فرمانده کل قوا

انتصاب سرلشگر فیروزآبادی به عنوان مشاور فرمانده کل قوا
فرمانده معظم کل قوا، سرلشگر فیروزآبادی را به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


انتصاب سرلشگر فیروزآبادی به عنوان مشاور فرمانده کل قوا

فرمانده معظم کل قوا، سرلشگر فیروزآبادی را به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


انتصاب سرلشگر فیروزآبادی به عنوان مشاور فرمانده کل قوا

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author