انتخابات AFC برای شورای فیفا لغو شد

انتخابات AFC برای شورای فیفا لغو شد
با رای 42 فدراسیون انتخابات AFC برای معرفی نامزدهای آسیایی در شورای فیفا لغو شد.

انتخابات AFC برای شورای فیفا لغو شد

با رای 42 فدراسیون انتخابات AFC برای معرفی نامزدهای آسیایی در شورای فیفا لغو شد.
انتخابات AFC برای شورای فیفا لغو شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author