انتخابات فیفا به دور دوم کشیده شد

انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال به دور دوم کشیده شد.

تلگرام

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , ,

About the author