انتخابات بیش از ساعت ۱۲ شب تمدید نخواهد شد

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: انتخابات بیش از ساعت ۱۲ شب تمدید نخواهد شد.
۲۱:۲۸ – ۱۳۹۴ جمعه ۷ اسفند


اندروید

افق

label, , , , , , , , ,

About the author