امیر عابدزاده در لیگ دوی پرتغال (عکس)

امیر عابدزاده در لیگ دوی پرتغال (عکس)
آمیر عابدزاده دروازه بان سابق تیم امید به یک تیم پرتغالی پیوست.

امیر عابدزاده در لیگ دوی پرتغال (عکس)

آمیر عابدزاده دروازه بان سابق تیم امید به یک تیم پرتغالی پیوست.
امیر عابدزاده در لیگ دوی پرتغال (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author