امیری: استقلالی‌ها باید خوشحال باشند

امیری: استقلالی‌ها باید خوشحال باشند
بازیکن مصدوم پرسپولیس که به دیدار دربی نرسید می‌گوید در بازی‌های پیش رو نتیجه این بازی را جبران خواهند کرد.

امیری: استقلالی‌ها باید خوشحال باشند

بازیکن مصدوم پرسپولیس که به دیدار دربی نرسید می‌گوید در بازی‌های پیش رو نتیجه این بازی را جبران خواهند کرد.
امیری: استقلالی‌ها باید خوشحال باشند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author