امید ابراهیمی: به خاطر کدام خطا باید اخراج می‌شدم؟

امید ابراهیمی: به خاطر کدام خطا باید اخراج می‌شدم؟
هافبک استقلال معتقد است تیمش در دربی نه تنها خوش شانس نبوده، بلکه می‌توانسته برنده شود.

امید ابراهیمی: به خاطر کدام خطا باید اخراج می‌شدم؟

هافبک استقلال معتقد است تیمش در دربی نه تنها خوش شانس نبوده، بلکه می‌توانسته برنده شود.
امید ابراهیمی: به خاطر کدام خطا باید اخراج می‌شدم؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author