امکان رسیدن به رتبه اول علمی و اقتصادی وجود دارد

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت : با وجود تحریم و مشکلاتی که داشتیم رشد و رتبه علمی خوبی داریم .
۱۸:۰۶ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


دانلود موزیک

روزنامه قانون

label, , , , , , , ,

About the author