امری: پاری سن ژرمن باید صبور باشد

امری: پاری سن ژرمن باید صبور باشد
اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن مدعی شد که صبوری تیمش کلید پیروزی 3-1 آنها مقابل لودوگورتس بود.

امری: پاری سن ژرمن باید صبور باشد

اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن مدعی شد که صبوری تیمش کلید پیروزی 3-1 آنها مقابل لودوگورتس بود.
امری: پاری سن ژرمن باید صبور باشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author