امری: رونالدو رئال را ترک نخواهد کرد

امری: رونالدو رئال را ترک نخواهد کرد
اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن مدعی شد که رونالدو رئال مادرید را ترک نخواهد کرد و منتظر فرصت برای جذب او نیست.

امری: رونالدو رئال را ترک نخواهد کرد

اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن مدعی شد که رونالدو رئال مادرید را ترک نخواهد کرد و منتظر فرصت برای جذب او نیست.
امری: رونالدو رئال را ترک نخواهد کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author