امروز؛ تمامی مدارس کاشمر و کوهسرخ تعطیل است

فرماندار کاشمر گفت: تمامی مدارس کاشمر و کوهسرخ روز شنبه ۸ اسفندماه تعطیل است.
۰۲:۲۹ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


بازار بورس

خبر اسلامی

label, , , , , , , , ,

About the author