امروز؛ انتخابات ریاست جمهوری در ایسلند

امروز؛ انتخابات ریاست جمهوری در ایسلند
مردم ایسلند امروز برای انتخاب رئیس جمهور این کشور به پای صندوق های رای می روند. نظرسنجی ها نشان می دهد «گودنی جوهانسون» استاد علوم سیاسی که تاکنون هیچ سمت دولتی نداشته است بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد.
۱۰:۳۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


امروز؛ انتخابات ریاست جمهوری در ایسلند

مردم ایسلند امروز برای انتخاب رئیس جمهور این کشور به پای صندوق های رای می روند. نظرسنجی ها نشان می دهد «گودنی جوهانسون» استاد علوم سیاسی که تاکنون هیچ سمت دولتی نداشته است بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد.
۱۰:۳۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


امروز؛ انتخابات ریاست جمهوری در ایسلند

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author