اما و اگر های تعطیلی مدارس در پاییز

اما و اگر های تعطیلی مدارس در پاییز
وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری به مناسبت بازگشایی مدارس در واکنش به طرح تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس در پاییز به دلیل کاهش آلودگی هوا گفت: این پیشنهاد در ستاد بحران آلودگی هوا مطرح شده و به ما هم اعلام کرده‌اند.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


اما و اگر های تعطیلی مدارس در پاییز

وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری به مناسبت بازگشایی مدارس در واکنش به طرح تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس در پاییز به دلیل کاهش آلودگی هوا گفت: این پیشنهاد در ستاد بحران آلودگی هوا مطرح شده و به ما هم اعلام کرده‌اند.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


اما و اگر های تعطیلی مدارس در پاییز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author