ال‌کلاسیکوی ایران را پرسپولیس برد/طلسم ۱۳سال نبردن سپاهان در اصفهان شکست!

ال‌کلاسیکوی ایران را پرسپولیس برد/طلسم ۱۳سال نبردن سپاهان در اصفهان شکست!
تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد با نتیحه سه بر یک از سد سپاهان عبور کند.

ال‌کلاسیکوی ایران را پرسپولیس برد/طلسم ۱۳سال نبردن سپاهان در اصفهان شکست!

تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد با نتیحه سه بر یک از سد سپاهان عبور کند.
ال‌کلاسیکوی ایران را پرسپولیس برد/طلسم ۱۳سال نبردن سپاهان در اصفهان شکست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author