الله‌مانی: همه تلاش‌مان را کردیم

الله‌مانی: همه تلاش‌مان را کردیم
سرمربی تیم فوتبال هفت نفره ایران پس از کسب نایب قهرمانی پارالمپیک گفت: ما همه تلاش‌مان را کردیم، اما اوکراین واقعاً از ما باتجربه‌تر بود.

الله‌مانی: همه تلاش‌مان را کردیم

سرمربی تیم فوتبال هفت نفره ایران پس از کسب نایب قهرمانی پارالمپیک گفت: ما همه تلاش‌مان را کردیم، اما اوکراین واقعاً از ما باتجربه‌تر بود.
الله‌مانی: همه تلاش‌مان را کردیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author