الفاظ رکیکی که رونالدو پس از تعویض شدن به زبان آورد

الفاظ رکیکی که رونالدو پس از تعویض شدن به زبان آورد
تسنیم نوشت: مهاجم رئال‌مادرید نارضایتی‌ خود از تعویض سرمربی فرانسوی‌اش برای خارج کردن او از زمین بازی برابر لاس‌پالماس را به با استفاده از الفاظی رکیک نشان داد.

الفاظ رکیکی که رونالدو پس از تعویض شدن به زبان آورد

تسنیم نوشت: مهاجم رئال‌مادرید نارضایتی‌ خود از تعویض سرمربی فرانسوی‌اش برای خارج کردن او از زمین بازی برابر لاس‌پالماس را به با استفاده از الفاظی رکیک نشان داد.
الفاظ رکیکی که رونالدو پس از تعویض شدن به زبان آورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author