«الرطبه» عراق در آستانه آزاد سازی

«الرطبه» عراق در آستانه آزاد سازی
نیروهای عراقی عملیات آزادسازی «الرطبه» در غرب استان الانبار، از اشغال تروریست‌ های داعش را از سه محور آغاز کردند.
۱۲:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت


«الرطبه» عراق در آستانه آزاد سازی

نیروهای عراقی عملیات آزادسازی «الرطبه» در غرب استان الانبار، از اشغال تروریست‌ های داعش را از سه محور آغاز کردند.
۱۲:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت


«الرطبه» عراق در آستانه آزاد سازی

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author