اقدام عادل بعد از پیامک دردسرساز رضا رشیدپور

اقدام عادل بعد از پیامک دردسرساز رضا رشیدپور
عادل فردوسی‌پور هم در برنامه‌اش برای منصور پورحیدری مسابقه پیامکی گذاشت. اما با توضیحات کامل!

اقدام عادل بعد از پیامک دردسرساز رضا رشیدپور

عادل فردوسی‌پور هم در برنامه‌اش برای منصور پورحیدری مسابقه پیامکی گذاشت. اما با توضیحات کامل!
اقدام عادل بعد از پیامک دردسرساز رضا رشیدپور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author