افشین قطبی هم چینی شد!

افشین قطبی هم چینی شد!
سرمربی سابق ایران هدایت یکی از تیم‌های باشگاهی دسته دوم چین را برعهده گرفت.

افشین قطبی هم چینی شد!

سرمربی سابق ایران هدایت یکی از تیم‌های باشگاهی دسته دوم چین را برعهده گرفت.
افشین قطبی هم چینی شد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author