افشارزاده: من خودم خواستم که به بانوان اجازه ورود ندهند

افشارزاده: من خودم خواستم که به بانوان اجازه ورود ندهند
کانال رسمی باشگاه استقلال نوشت: مدیرعامل استقلال نسبت به حضور بانوان هوادار در تمرینات این تیم واکنش نشان داد.

افشارزاده: من خودم خواستم که به بانوان اجازه ورود ندهند

کانال رسمی باشگاه استقلال نوشت: مدیرعامل استقلال نسبت به حضور بانوان هوادار در تمرینات این تیم واکنش نشان داد.
افشارزاده: من خودم خواستم که به بانوان اجازه ورود ندهند

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author