افزایش قیمت مرغ دلیل منطقی ندارد

افزایش قیمت مرغ دلیل منطقی ندارد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: غفلت دستگاه های نظارتی و سوء استفاده دلالان در کشتارگاه و عاملان خرده فروشی عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار است.
۱۷:۵۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


افزایش قیمت مرغ دلیل منطقی ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: غفلت دستگاه های نظارتی و سوء استفاده دلالان در کشتارگاه و عاملان خرده فروشی عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار است.
۱۷:۵۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


افزایش قیمت مرغ دلیل منطقی ندارد

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author