افزایش فروش پیامکی کالای قاچاق درب منازل

افزایش فروش پیامکی کالای قاچاق درب منازل
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی از افزایش فروش پیامکی کالای قاچاق در درب منازل خبر داد.
۱۵:۰۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


افزایش فروش پیامکی کالای قاچاق درب منازل

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی از افزایش فروش پیامکی کالای قاچاق در درب منازل خبر داد.
۱۵:۰۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


افزایش فروش پیامکی کالای قاچاق درب منازل

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author