افزایش تولید ۳ میلیون لیتری بنزین تا پایان امسال

افزایش تولید ۳ میلیون لیتری بنزین تا پایان امسال
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با بهره برداری از واحد بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، نیمه دوم امسال شاهد افزایش سه میلیون لیتری تولید بنزین در کشور خواهیم بود.
۱۴:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


افزایش تولید ۳ میلیون لیتری بنزین تا پایان امسال

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با بهره برداری از واحد بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، نیمه دوم امسال شاهد افزایش سه میلیون لیتری تولید بنزین در کشور خواهیم بود.
۱۴:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


افزایش تولید ۳ میلیون لیتری بنزین تا پایان امسال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author