افزایش تعداد صندوق های اخذ رای در حسینیه ارشاد

حضور گسترده مردم و تشکیل صف های طولانی رای دادن در حسینیه ارشاد، موجب افزایش تعداد صندوق های اخذ رای شد.
۱۸:۲۱ – ۱۳۹۴ جمعه ۷ اسفند


cars

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author