افتخاری: با این بازی به آینده استقلال امیدوار شدم

افتخاری: با این بازی به آینده استقلال امیدوار شدم
مدیرعامل باشگاه استقلال پس از تساوی تیمش برابر پرسپولیس از بازیکنان و کادر فنی این تیم تشکر کرد.

افتخاری: با این بازی به آینده استقلال امیدوار شدم

مدیرعامل باشگاه استقلال پس از تساوی تیمش برابر پرسپولیس از بازیکنان و کادر فنی این تیم تشکر کرد.
افتخاری: با این بازی به آینده استقلال امیدوار شدم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author