افتتاح طولانی ترین تونل دنیا

افتتاح طولانی ترین تونل دنیا
طولانی ترین تونل دنیا در سوئیس آماده بهر برداری است.
۱۶:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


افتتاح طولانی ترین تونل دنیا

طولانی ترین تونل دنیا در سوئیس آماده بهر برداری است.
۱۶:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


افتتاح طولانی ترین تونل دنیا

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author