اعلام پیش از موعد نتایج انتخابات اعتباری ندارد

ره پیک گفت: اشخاص و گروه ها باید توجه داشته باشند اعلام پیش از موعد نتایج انتخابات اعتباری ندارد.
۱۲:۰۹ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


بازار بورس

شهرداری

label, , , , , , , , ,

About the author