اعلام برنامه مسابقات جام‌جهانی تیراندازی با کمان

اعلام برنامه مسابقات جام‌جهانی تیراندازی با کمان
فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان برنامه مرحله اول جام جهانی داخل سالن تیراندازی با کمان در مراکش را اعلام  کرد.

اعلام برنامه مسابقات جام‌جهانی تیراندازی با کمان

فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان برنامه مرحله اول جام جهانی داخل سالن تیراندازی با کمان در مراکش را اعلام  کرد.
اعلام برنامه مسابقات جام‌جهانی تیراندازی با کمان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author