اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه

اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه
اعتصاب پالایشگاه‌ها در فرانسه مردم را نگران کرده است.
۰۸:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه

اعتصاب پالایشگاه‌ها در فرانسه مردم را نگران کرده است.
۰۸:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author