اطلاعیه شماره (۵) هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در اطلاعیه ای اعلام کرد: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایتی دارند میتوانند طی هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایات مستند خود را به دبیرخانة شورای نگهبان ( و یا دفاتر نظارت شورای نگهبان در کشور) ارائه کنند.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۴ جمعه ۷ اسفند


مرکز فیلم

موزیک جوان

label, , , , , , , , ,

About the author