اطلاعیه باشگاه درمورد توزیع فیلم ۵۰ سالگی پرسپولیس

اطلاعیه باشگاه درمورد توزیع فیلم ۵۰ سالگی پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فیلمی که اخیرا تحت عنوان جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس به بازار عرضه شده است، متعلق به باشگاه نیست.

اطلاعیه باشگاه درمورد توزیع فیلم ۵۰ سالگی پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فیلمی که اخیرا تحت عنوان جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس به بازار عرضه شده است، متعلق به باشگاه نیست.
اطلاعیه باشگاه درمورد توزیع فیلم ۵۰ سالگی پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author