اشکان دژاگه به اردوی تیم ملی اضافه شد

اشکان دژاگه به اردوی تیم ملی اضافه شد
اشکان دژاگه بازیکن تیم ملی فوتبال به جمع شاگردان کارلوس کی‌روش اضافه شد.

اشکان دژاگه به اردوی تیم ملی اضافه شد

اشکان دژاگه بازیکن تیم ملی فوتبال به جمع شاگردان کارلوس کی‌روش اضافه شد.
اشکان دژاگه به اردوی تیم ملی اضافه شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author